Kairos Works

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Teatro Fenice, Venezia, 2009

Forlaget Actes-sud, Arles, 2010

Forlaget Actes-sud, Arles, 2010

Forlaget Actes-sud, Arles, 2010

Forlaget Actes-sud, Arles, 2010

Forlaget Actes-sud, Arles, 2010

Forlaget Actes-sud, Arles, 2010

Forlaget Actes-sud, Arles, 2010

Forlaget Actes-sud, Arles, 2010

Italienske kulturinstitutt, Paris, 2008

Tri Oci, Venezia, 2011

Tri Oci, Venezia, 2011

Tri Oci, Venezia, 2011

Tri Oci, Venezia, 2011

Tri Oci, Venezia, 2011

Palazzo Incontro, Roma, 2009

Palazzo Incontro, Roma, 2009

Palazzo Incontro, Roma, 2009

Palazzo Incontro, Roma, 2009

Palazzo Incontro, Roma, 2009

Palazzo Incontro, Roma, 2009

Institutional work

Oppdragsfotografi for ulike institusjoner i forbindelse med Reflexions Masterclass

<- Tilbake til: Kairos Works